Torsdag den 30. januar kl. 19.30 vil organist Niels Martin Lasthein indlede en møderække, hvor man får mulighed for at være sammen om diverse emner, der har almen interesse. Dvs. emner, som handler om vores liv og som udvider kendskabet til foreteelser, der har været med til at forme vore liv. Ideen er ingenlunde ny, tværtimod. Når man går på højskole, så præsenteres man for mange forskellige indgange til det fælles liv, og man har ikke på forhånd valgt ud fra hobby eller særlig interesse, nej, som Lasthein sider det: ” Vi er i fællesskab nysgerrige på livet, og trænger i fællesskab dybere ned i det”.
Derfor vil disse aftener kunne rumme mange forskellige emner af livsoplysende art. Og de bliver oftest til, fordi den person, der nu står for aftenen, netop er optaget af et særligt emne, som han eller hun så deler med deltagerne.
Den første aften vil handle om to emner. Dels vil Lasthein tage fat i datoen den 30. januar, på hvilken store begivenheder har fundet sted i verdenshistorien såvel som i danmarkshistorien og dels fortælle lidt historier fra den moderne skole, som Lasthein netop som lærer har forladt. Ved hvert møde vil der blive indledt og fortalt om vigtige sange, der hører til tiden eller til emnet.
Bag aftenerne, og den næste sogneaften er berammet til den 5. marts, vil her i foråret hvile en opmærksomhed på Genforeningen 1920, på hundredeåret for den. Indtil videre er der løse planer for en sognetur i løbet af efteråret, der bl.a. vil føre til kendte steder for Genforeningen.
Der serveres kaffe under mødet formedelst 25 kr. Mødet er åbent og gratis for alle.
Vel mødt siger menighedsrådet og organisten.