Nyhedsarkiv

Oversigt over de artikler vi har bragt her på siden.

Fra det gamle Sdr. Omme

Stadion Hallen under opførelse 1969.

Børn og voksne samlet til ære for fotografen inden det hele gik løs.

Tirsdag blev det de mindstes tur

Det var forrige søndag der var fastelavnssøndag, men sidste tirsdag var det de mindstes tur til at slå katten af tønden. Værtsparret på Sdr. Omme Kro, Stephanie og Torben Hansen, havde inviteret børnene fra den private børnepasning i Sdr. Omme til tøndeslagning på kroen, og samtidig var 6 mødre på barsel inviteret med deres nyfødte b

Regn og normeringer

De seneste måneder, ikke mindst februar, har budt på usædvanligt store mængder regn. Nærmest over hele landet har det givet problemer med vandløb der flyder over, digebrud, afgrøder der rådner på markerne og veje, kældre og sommerhuse der står under vand. Forleden så jeg et tankevækkende billede fra den dansk-tyske grænse. På den da

Hvornår havde du sidst besøg af en forsker?

Invitér en forsker på besøg og få svar på om der findes liv andre steder i universet, lyt til danske efternavnes historie eller få historien om grønlandske sten, der fortæller om Jordens oprindelse. Forskningens Døgns Bestil en Forsker katalog er nu åbnet. I Region Syddanmark kan du vælge imellem 115 foredrag. Forskere, der brænder f

Kim Eg Damgaard Bjerg til venstre vil være manden kunderne vil møde når der skal laves service og reparationer af varmepumper og køleanlæg. Til højre de to stiftere af firmaet Cuno Holmgaard og Bjørn Jespersen.

Vi fandt ud af at vi ikke både kunne blæse og have mel i munden

Bjørn Jespersen og Cuno Holmgaard, der hver især driver Jysk Teknik og Cuno Holmgaards VVS forretning, gik med samme udfordring: Det kneb med tid til at servicere varmepumpe kunderne. Løsning: De laver et firma sammen Af Villy Guldbrand Jensen - Bjørn Jespersen og Cuno Holmgaard har kendt hinanden i mange år, og på det seneste har de ar

Fastelavn i Legestuen

Fra dagplejerne i Sdr. Omme: I onsdags var alle kommunale dagplejere og deres børn samlet i legestuen til fastelavnsfest. Børnene slog på tønden og alle var flot klædt ud. Vi hyggede os med rosiner, frugtstænger og fastelavnsboller. Det var en rigtig dejlig dag for os alle. Se flere billeder i Lyngposten i denne uge.

Der var travlhed i køkkenet.

Fællesspisning på Hoven Friskole

Traditionen tro gik en del af eleverne i køkkenet den sidste torsdag i måneden for at lave mad til resten af skolen. De kommende førskolebørn kommer også og spiser med som en del af deres førskoleprojekt. ” Fællesspisningen er kommet i stand for at styrke fællesskabet på tværs af klasser og årgang” siger skoleleder John Sørensen ”

Direktør Claus E. Petersen

Overskud før skat på 148,6 mio i Den Jyske Sparekasse

2019 gav Den Jyske Sparekasse et resultat, der før skat var 50,3 mio. kr. højere end i 2018. Det viser sparekassens netop offentliggjorte årsregnskab. Det forbedrede resultat skyldes blandt andet, at mange kunder har udnyttet det lave renteniveau til at omlægge deres realkreditlån. Det har bidraget til, at Den Jyske Sparekasses gebyrer

Fremtidens mobilnetværk rulles ud i Billund

TDC NET forbedrer nu den mobile infrastruktur i Billund sammen med Ericsson. Målet er at skabe et digitalt Danmark med det bedste landsdækkende mobilnetværk, og derfor udbygges mobilnetværket med forberedelse til 5G-nettet i hele Billund Kommune. 5G vil være startskuddet til spændende fremtidige anvendelser såsom fjernstyrede robotter, dr

Fremtidens Borgerservice

Fremtidens Borgerservice har været til debat igennem det sidste halve år. Hele opstarten af debatten strækker sig endnu længere tilbage fra da borgerservice i Billund fik indskrænkninger i åbningstiden. I august 2019 godkendte Byrådet en projektbeskrivelse for en model som kan danne grundlag for en endelig politisk beslutning. Til at udarbej

Sider