Nu starter en ny byrådsperiode, og alle ser med friske øjne på de opgaver, som vi hver især har fået tildelt i det netop valgte byråd.
Jeg er så heldig, at jeg er blevet formand for voksenudvalget (30 plus).
En af de ting, som jeg håber på at kunne forfølge i denne byrådsperiode, er forskelligheden i, hvordan vi tildeler ressourcer i kommunen. Skoleområdet får eksempelvis tildelt et beløb pr. barn, dvs. flere børn er lig med flere penge. Omvendt forholder det sig på ældreområdet. Her tildeler vi ét fast beløb, som skal dække samtlige ældre. Dette på trods af vi ved, at der bliver flere og flere ældre, dels fordi gennemsnitsalderen heldigvis stiger, og dels fordi det er store årgange, som i disse år vil indtræde i denne gruppe.
Dette giver følgelig nogle udfordringer, da beløbet, der er til rådighed pr. borger, så må blive tilsvarende mindre. Heldigvis er der også noget, som trækker i modsat retning. Vi lever godt nok længere og længere, men vi bliver også sundere. Dette medfører, at vi også er højere oppe i alderen, før vi behøver hjælp til at klare os i hverdagen. Samlet set giver det dog udfordringer, ingen tvivl om det.
Det er stort set den samme problemstilling, som vi har på handicap- og psykiatriområdet.
Vi har ved sidste budgetforlig rettet lidt op og eftergivet noget "gæld" samt tilført midler til både ældreområdet og psykiatriområdet. Som jeg ser det, er dette dog blot starten, og skulle gerne forsætte i årerne fremover.
Det optimale ville være, at ældreområdet får samme model for tildeling af ressourcer, som børneområdet p.t.har.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for voksenudvalget
Mobil 23306054