Som bekendt har vi uglen som logo i Skarrild-Karstoft Landbycenter, og netop derfor har vi fået en udstoppet til 5.000 kr.

I efteråret blev Flemming Thomasen (lærer på Skarrild skole og meget fugleinteresseret) kontaktet, da en stor hornugle var fundet død i noget fiskegarn hos et lokalt dambrug. Vi har søgt og fået tilladelse til at få den fredede fugl udstoppet. Den står nu flot oven på et skab i skolens aula.