Fra forårsrengøringen i Anlægget i 2011, hvor der var mange, der gav en hånd med – og der er plads til flere på lørdag.

Forårsrengøring i Holdgårdsanlægget

Når foråret kommer, så er der tradition for, at der inviteres til forårsrengøring i Holdgårdsanlægget. Efteråret og vinteren er hård ved borde, bænke, hytte, stier og alt det andet, der er i Anlægget. Så der skal rives blade sammen, stier skal rives, bænke og borde skal skures, og der skal samles det affald, der er havnet ved siden af

Veteranpolitik

I forbindelse med budget 2017 i Billund Kommune blev det besluttet, at der skal udarbejdes en veteran politik. En veteran politik skal støtte op om veteraner og deres nærmeste pårø-rende. Forsvarsministeriet definerer en veteran som en person, der på baggrund af en beslutning truffet af folketinget, regering eller en minister har været udsend

Har du forårsløg du kan undvære?

Sdr. Omme skole vil gerne blomstre lidt mere. I ny-hedsbrevet fra skolen skri-ver de: På skolen kunne vi godt tænke os at have flere for-årsblomster omkring skolen – f.eks. på højene ved rut-sjebanen. Hvis du har nogle stående fra forårets buket-tet, og ikke selv skal bruge dem, vil vi gerne overtage dem. Så har du løg du kan und-være

Portræt, Filskov, år 1924, Lunds Fotosamling, ejet af Billund Kommune

Oplev Lunds fotosamling på Filskov Friplejehjem

Tirsdag d. 4. april kl. 14.30 byder Filskov Friplejehjem og Billund Kommunes Museer på kaffe, kage og en hyggesnak om gamle dage med udgangspunkt i Lunds fotosamling i plejehjemmets fællesstue. Eftermiddagen starter med en fællessang, hvorefter projektleder Annette Sode vil fortælle om arbejdet med at digitalisere de gamle billeder. Herefter b