Søren Andersen og Nils Nordholm fra Grindsted Kommune, Carl Otto Daniel, Stakroge Genbrug og Ivan Kjær, tidligere formand for Stakroge Genbrug.

Nye nær genbrugspladser på vej

Den lokale genbrugsplads i Stakroge kan blive model for lignende nær genbrugspladser i Billund Kommune. Stakroge Genbrug har i 25 år været drevet af frivillige passere og fungerer som en brugerstyret modtagerplads med begrænset åbningstid og med mulighed for beboerne til at få adgang, hvis der er særlig behov for det. Nu har Billund Kommune

Fra det gamle Sdr. Omme

Ved Lundager-kanalens 100 års jubilæum, hvor daværende formand gårdejer Svend Jørgensen, Sdr. Omme står ved stemmeværket i Lundager. Det er her kanalen skiller sig ud fra Omme Å.

En weekend fyldt med vitaminer

Som Villy Guldbrand Jensen berettede om det i Lyngposten uge 38, ja så har der været fest i Sønder Omme. Nu igen! Lørdag den 17. september stimlede folk fra nær og fjern sammen i vores by, folk, der i kortere eller længere eller lang tid har haft deres gang og gerning på Sønder Omme skole. For 10 år siden gjorde man det første gang, samle

Skolefesten

Lørdag d. 17-9 2016 vil gå ind i historien i Sdr. Omme. Vi afholdte en kæmpe skolefest der var udsendt 3000 indbydelser til gamle elever fra Sdr. Omme skole. 1200 festglade personer deltog fordelt på 70 årgange. Dagen igennem var der stor aktivitet i byen og på skolen. Til aften fortsatte festen i et stort telt på 1500 m2 på stadion. Maden