Sparekasse med overskud

Resultatet for 1. halvår 2014 lever op til Den Jyske Sparekasses forventninger. Sparekassens resultat for 1. halvår af 2014 svarer til budgettet og før skat ender på 59,2 mio. kr. mod -98,5 mio. kr. for samme periode i 2013. En tid som var udfordrende for Den Jyske Sparekasse - blandt andet på grund af Finanstilsynets besøg og de nedskrivn

Trivselsledere på Filskov Friskole

Filskov Friskole har meldt sig til det norske legeprogram ”Trivselsprogrammetr”. Programmet går ud på, at elever der leger sammen ikke mobber hinanden. På Filskov Friskole er der blevet valgt to elever fra hver klasse, fra 3. til 9. klasse, som Trivselsleere. Disse elever deltog torsdag d. 28. august i et legekursus, der gav masser af inspi

Forslag om Omme Centeret skaber utryghed

Et af spareforslagene til årets budgetforhandlinger går på at omdanne Omme Centeret fra et traditionelt plejecenter til hovedsageligt kun at have akutpladser/aflastningspladser. Man vil specialisere plejecenteret for derved at spare penge og frigive plejeboliger i Billund og Grindsted. Hvis dette forslag bliver vedtaget er det reelt det samme s

Folk svedte...

Af Villy Guldbrand Jensen Folk svedte til snigpremieren på filmen Kapgang, der er lavet over bogen Kapgang, som Morten Kirkskov udgav for et par år siden. Om det var skrækken for at blive udstillet i filmen eller det var den høje temperatur i salen, står uopklaret hen. Men en fyldt biografsal i Grindsted mandag aften tog spændte imod f